Általános információk

A DEGIRO tiszteletben tartja és védi az Ön adatait. A weboldalra Ön névtelenül is ellátogathat. A DEGIRO számára érdektelenek a nevek és a weboldalra látogatók személyazonosságára vonatkozó egyéb adatok. Az Önre és az Ön számítógépére vonatkozó adatok kizárólag műszaki okokból kerülnek a DEGIRO nyilvántartásába az ügyfélregisztráció keretében, cookie-k vagy egyéb eszközök alkalmazásával.

Adatvédelmi nyilatkozat

Mi minősül személyes adatnak?

Minden olyan információ személyes adatnak minősül, ami kapcsolatban van a személlyel vagy a személy azonosítására használható.

Mint a DEGIRO ügyfele, Ön személyes adatokat szolgáltat nekünk. Ezen adatok többek közt tartalmazzák az Ön nevét, telefonszámát, és email címét. Továbbá ezen adatok tartalmazhatják IP címét is, ami bizonyos körülmények közt az szerepet játszhat az azonosításban.

Társasági és professzionális partnerek esetén, cégünk továbbá adatot gyűjt személyekről, akiknek érdekeltsége van az adott cégben, mint például igazgatók, haszonhúzók, illetve meghatalmazott képviselők stb.

Mit az adatfeldolgozás?

Ez egy jogi fogalom, mely magában foglalja a következőket a személyes adatokra vonatkozóan: gyűjtés, feljegyzés, rendezés, tárolás, adaptáció és módosítás, lehívás, konzultáció, használat, továbbítás, elérhetővé tevés, összehasonlítás, kombináció, korlátozás, törlés és megsemmisítés.

Amikor a DEGIRO személyes adatfeldolgozást hajt végre, azt az életben lévő adatvédelmi szabályozások szerint hajtja végre.

Miért gyűjt a DEGIRO személyes adatokat?

A DEGIRO az alábbi indokok miatt gyűjti ezeket:

 • A törvények előírásai szerint járjon el,
 • Marketing tevékenység miatt,
 • Szerződésekben lefektetett kötelezettségek teljesítése végett.

A DEGIRO-nak, mint egy befektetési cégnek meg kell felelni olyan törvényeknek és szabályozásoknak, melyek megkövetelik a személyes adatok gyűjtését. Az egyik legfontosabb indok, hogy miért gyűjtjük ezeket az adatokat az az ügyfél azonosítás. Emellett, amikor valaki akármilyen formában felveszi a DEGIRO-val a kapcsolatot, cégünknek szüksége van annak a bizonyos személynek az elérhetőségére. A DEGIRO-nak továbbá lehetnek olyan szerződésekben lefektetett kötelezettségei, melyeknek a teljesítése megköveteli a személyes adatok feldolgozását.

Mindezek ellenére a DEGIRO törekszik arra, hogy a lehető legkevesebb személyes adatot dolgozza fel az adott cél elérésében.

Mire használja a DEGIRO a személyes adatokat?

Ügyféllé válás elfogadása

Törvényileg előírt, hogy elvégezzük az ügyfeleink személyi azonosítását. Enélkül nem lehetne elérhető a szolgáltatásunk. Az Ön személyes adatával például:

 • Kapcsolatba léphetünk Önnel,
 • Megállapíthatjuk, hogy ki lehet az ügyfelünk és ki nem
 • Az ügyféllé válás, illetve a profil változtatás elfogadásához
 • Az adatok megfelelő adminisztrálásához, illetve az adatok megváltoztatásához
 • A profillal kapcsolatos ügyintézésekhez

Kockázat csökkentés

Cégünk csakúgy, mint más pénzügyi intézmények, részt vállal a pénzügyi szektor stabilitásának és biztonságának megőrzésében. A DEGIRO továbbá felelős Ön és a többi ügyfél felé is. Ennek fényében használjuk az Ön személyes adatait kockázatok csökkentésére is.

Előfordulhat például:

 • A DEGIRO számláján amennyiben átlépi a megengedett limitet cégünk kapcsolatba lép Önnel, hogy azt Ön korrigálhassa és a számlája ismét a megengedett limiten belül legyen.

Mi a következőket is megtesszük az Ön védelmében:

 • Tároljuk az Ön IP címét amikor meglátogatja weboldalunkat. Ezen adatra akkor lehet szükség, amikor kérdés merül fel, hogy ki fért hozzá a számlájához. Továbbá ezt felhasználhatjuk a cég biztonságának megőrzésében, például, hogy megelőző lépéseket tehessünk egy DDoS támadással szemben.
 • Azért, hogy megvédjük mind az ügyfeleket, mind magunkat jó biztonsági rendszert biztosítunk, és erőforrásokat fordítunk ennek folyamatos fejlesztésére,
 • Belső minőség-ellenőrzéseket végzünk, hogy feltárjuk a lehetséges problémákat és kockázatokat. Továbbá vizsgálatokat folytatunk, hogy cégünk a szabályozásoknak megfelelően működik-e. Amennyiben nem, ezt korrigáljuk
 • Elvégezzük a vonatkozó szabályozások által megkövetelt jelentéstételeket.
 • Biztosítjuk, hogy a DEGIRO egy egészséges cég maradjon (kockázat kezelés)

Jogi kötelezettségek teljesítése

A DEGIRO – nak, mint egy pénzügyi cégnek sokféle jogi kötelezettsége van.

 • Ügyfelek azonosítása: Cégünk megbizonyosodik róla, hogy kik azok, akik jövőbeni ügyfelek akarnak lenni és ennek fényében dönt, hogy kit fogad el, mint ügyfél.
 • Adatszolgáltatás a meghatalmazott intézmények felé, például adó hatóságoknak, pénzügyi felügyeleteknek, vagy amikor jogilag kötelezettek vagyunk adatot szolgáltatni, mint például bűnügyi nyomozás alkalmával.
 • Cégünknek továbbá kötelezettsége van a pénzmosás elleni törvényeknek megfelelni.

Marketing tevékenységek

Cégünk fontosnak tartja, hogy a jelen és potenciális ügyfelei megfelelően legyenek tájékoztatva, ezért a DEGIRO például emaileket, és hírleveleket szolgáltat, mind fejleményekről a WebTrader és a mobil applikációt illetően, mind ajánlatok terjesztése gyanánt.

 • Cégünk például gyűjthet adatokat a DEGIRO weboldalán belüli keresési szokásokról, hogy elérje, hogy a Gyakran Ismételt Kérdések rész aktuális legyen és választ tudjon adni az ügyfelek kérdéseire. Ezek a gyűjtött adatok anonim adatok, így nem megállapítható melyik ügyféltől származik a kérdés.
 • Anonim adatokat használunk annak érdekében is, hogy vizsgáljuk a marketing kampányunk sikerességét is.

Amennyiben nem szeretné megkapni valamelyik általunk küldött kommunikációt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, vagy iratkozzon le hírlevelünkről a kapott emailben.

Fejlesztések és innováció

A személyes adatokat cégünk továbbá analitikákhoz használhatja. Ezek az analitikák lehetőséget teremtenek a DEGIRO számára, hogy jobb és jobb megoldásokat biztosítson ügyfelei számára és hozzájáruljon a folyamatos fejlesztéshez.

Amikor a DEGIRO ezeket az analitikákat futtatja, minimális mennyiségű adatot használ fel. A felhasznált adatok anonimizáltak vagy pszeudonimizáltak.

Google analitika

A cégünk weboldalának elérése érdekében, illetve hogy a DEGIRO mérhesse a marketing kampányok sikerességét, a Google Analitycs szolgáltatásait használja.

Az adatok amennyire lehet anonimizáltak. Ez magában foglalja az IP cím elrejtését is.

Kitől van személyes adatunk?

Cégünknek bárkitől lehet adata aki kapcsolatba lépett vele. Amennyiben több információt kér valaki, azon információt tároljuk ami a megkereséssel érkezett.

Jogilag cégünk kötelezett minden ügyfeléről személyes adatokat tárolni. Ezeket az információkat a DEGIRO az ügyfél regisztráció alatt gyűjti, illetve akkor kéri be, amikor szükséges.

Milyen személyes adatot gyűjtünk?

Adatot a személyről

Ez magában foglalja a nevet, címet, telefonszámot és email címet. Amennyiben az ügyfél társasági háttérrel rendelkezik, a cégre vonatkozó adatokat is gyűjtünk. Amennyiben kiskorú ügyfélről van szó, a másodlagos számlatulajdonosról is gyűjtünk adatokat.

Továbbá cégünk bekéri legalább egy személyazonosításra alkalmas dokumentum (pl.: személyi ig. vagy útlevél) másolatát és bekérhet más azonosítókat is, mint például adóazonosító jele.

Megbízási lista és számlatörténet

A DEGIRO-n keresztül kereskedett termékek számlatörténetét és megbízási listáját cégünk tárolja.

Kapcsolattartási történet

Cégünk tárolja azon adatokat, amikor valaki kapcsolatba lépett velünk. Ez tartalmazza mind a telefon, mind az emailen keresztüli vagy más egyéb formátumban végrehajtott kommunikációt.

Weboldal látogatások és applikáció használat

Amennyiben meglátogatja weboldalunkat, tároljuk az IP címet, amiről a látogatást végrehajtották. Amennyiben az IP címét használjuk, például Google Analitycs keretében, ezt anonim módon teszi a DEGIRO.

Külső adat szolgáltatók

Alkalmanként a DEGIRO külső adatszolgáltatókkal dolgozik, mint például az adott kereskedelmi kamara vagy az adott intézmény, ha hitelkeret ellenőrzésre van szükség.

Amikor a DEGIRO hitelkeret ellenőrzést hajt végre, azt a legnagyobb titoktartási keretek között végzi. Minden személynek, akinek hozzáférése van ehhez az információhoz, csak akkor dolgozik vele, amikor szükséges. Akkor is csak úgy dolgozik az adattal, ahogy az adott adatvédelmi szabályozások megkövetelik. Amennyiben kérdése van a hitelkeret ellenőrzése kapcsán, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Különleges (szenzitív) személyes adatok

Szenzitív személyes adatok olyanokat tartalmaznak, mint adóazonosító, bűnügyi előélet, biometrikus adatok, politikai nézetek, nemi és etnikai hovatartozás. A szenzitív adatok feldolgozására szigorúbb szabályozások vonatkoznak.

A DEGIRO-nál sosem használunk adatokat, melyek a személy/ek egészségével, vallási, politikai és filozófiai nézeteivel, nemi és etnikai hovatartozással kapcsolatosak.

Jogi szabályozások miatt, cégünk köteles a személyazonosítást elvégezni, melyhez az adóazonosítóra szükség van.

Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?

Általánosságban nem osztjuk meg semmilyen harmadik féllel. A cégcsoporton belül, melynek a DEGIRO tagja az adatok megosztása megtörténhet. A cégcsoport minden tagja ugyanazon szigorú adatvédelmi politikát szem előtt tartva jár el. Továbbá a rendőrség, bíróság, felügyeleti szervek és az adóhatóság kérvényezhet ilyen nemű adatokat a törvények keretein belül. Ilyen esetekben cégünk megbizonyosodik róla, hogy a kérvény jogos-e és csak a jogosan kérvényezett információkat biztosítjuk.

Harmadik szolgáltató fél

Amennyiben harmadik szolgáltató féllel dolgozik a DEGIRO, mi törekszünk arra, hogy informáljuk ügyfeleinket erről, illetve limitáljuk az adatszolgáltatást szigorúan csak az adott megbízás elvégzéséhez szükséges adatokra.

A személy kérésére más cégekkel

Megeshet, hogy a személy maga kéri adatainak megosztását harmadik féllel. Ilyen esetben ezt egy megállapodásban kell lefektetni.

Kormányzati és szabályozási testületek

Mint egy holland befektetési cég, megkereséseket kaphatunk mind a kormányzati, mind szabályozó és felügyeleti szervektől a személyes adatszolgáltatással kapcsolatban. Jogilag kötelezettek vagyunk ezeknek a megkereséseknek eleget tenni. Továbbá kötelesek vagyunk eleget tenni a jogi kötelezettségeinknek illetékes jogi szervekkel szemben is. Az adatvédelem, ami a DEGIRO-ra érvényes, ezen szervekre is vonatkozik.

Milyen adatvédelemmel dolgozunk?

Biztonság

Sok erőforrást fektetünk abba, hogy biztosítsuk a megfelelő védelmet a rendszereinkben. Amennyiben mégis illetéktelen hozzáférés történne a rendszerünkhöz, ezt mi jelezzük az illetékes szerveknek, illetve tudatjuk az ügyfeleinkkel is.

Titoktartási/bizalmassági intézkedések

Minden munkavállalónk aláírt egy titoktartási szerződést, illetve beleegyezését adta, hogy a belső magatartási kódexben és az ’Holland Banki Esküben’ (Dutch Banker’s Oath) leírtak szerint jár el. Továbbá, csak bizonyos illetékes személyeknek van hozzáférése a személyes adatokhoz és dolgozhatja fel azokat.

Felügyelet

 • A DEGIROT adatvédelem terén a Holland Adatvédelmi Hatóság (Autoriteit Persoonsgegevens) felügyeli
 • A DEGIRO B.V a Holland Pénzpiaci Hatóság (AFM) és a Holland Központi Bank (DNB) felügyelete alatt áll.

A személyes adatok megtekintése, törlése, mozgatása ás módosítása

Amennyiben tudni kívánja, hogy milyen személyes adatokat tárol a DEGIRO Őnről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal és 4 héten belül megkaphatja a kért adatokat.

Amennyiben módosítani kívánja adatait, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Mint pénzügyi intézmény a holland törvények szerint cégünknek tárolni kell ügyfeleink adatait 5 évig. Az 5 éves periódus akkor kezdődik, amikor az ügyfélszerződés felmondásra kerül. Amennyiben kérvényezi adatai törlését, cégünk először ellenőrzi, hogy ez lehetséges-e a hatályos törvények értelmében. Mind amennyiben a törlés lehetséges a hatályos törvények értelmében, mind amennyiben nem, értesítjük az ügyfelet erről.

Amennyiben kérvényezni szeretné, hogy adatát ne dolgozzuk föl valamilyen formában, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunk felé.

Kommunikációs kontroll

Cégünk fontosnak tartja, hogy minden ügyfele és más partnere jól informált legyen mindennemű hír és frissítés kapcsán ami a DEGIRO-t érinti. Amennyiben Ön nem szeretné a jövőben ezeket az emaileket megkapni, úgy leiratkozhat róluk az email végén található linkre kattintva. Vannak továbbá viszont olyan kommunikációink, melyekről a leiratkozás nem lehetséges, ugyanis azokat jogilag kötelesek vagyunk kiküldeni ügyfeleinknek. Ilyen kommunikáció lehet többek között például az Ügyfélszerződés módosításáról szóló értesítés.

Nézetünk az adatvédelemről

A DEGIRO-nál az ügyfeleink bizalma cégünkben alapvető fontosságú. Ezt szem előtt tartva, mi igyekszünk mindent megtenni, hogy az ügyfeleink bizalma a személyes adatfeldolgozása terén is megrendíthetetlen maradjon.

Az adatvédelmi nyilatkozatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk és frissítjük a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően.

Kérdések az adatvédelmi nyilatkozat kapcsán

Amennyiben további kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Amennyiben panaszt szeretne tenni a személyes adatok kezelését illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi munkatársunkkal a privacy@degiro.hu -n keresztül. A kommunikáció ezen a csatornán csak angolul, illetve hollandul elérhető.

Amennyiben még mindig úgy érzi, hogy az adatát cégünk nem kezelte a jogi előírásoknak megfelelően, felveheti a kapcsolatot az Autoriteit Persoonsgegevens-el és panaszt tehet náluk.

Cookie-k

Mi a cookie?

A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, amelyeket a böngésző az Ön számítógépének merevlemezén tárol. A cookie-k biztosítják, hogy a DEGIRO hálózati szervere felismerje az Ön böngészőjét.

Miért használ a DEGIRO cookie-kat és adatgyűjtő jeleket?

A weboldalaknak nincs memóriájuk. A hálózati szerver mindig új látogatónak tekinti a weboldalt használó személyt, miközben az a weboldalon belül, az egyes oldalak között váltogat. A sütik biztosítják, hogy a weboldal mindig felismerje az Ön böngészőjét. Az adatgyűjtő jelek feladata tulajdonképpen megegyezik a cookie-kéval.

Mindegyik cookie-nak ugyanaz a feladata?

Nem. A cookie-k különböznek egymástól: különböznek a funkciójuk, időtartamuk és a cookie-t elhelyező fél szempontjából.

Funkció:

Technikai cookie-ra akkor van feltétlenül szükség, ha azt szeretnénk, hogy egy weboldal és annak adott funkciói (műszakilag) működjenek a látogatók számítógépén. Ilyen eset lehet például egy weboldal zárt vagy védett részeihez történő hozzáférés. Az ilyen típusú cookie nélkül egyes szolgáltatások, például a bejelentkezés, a bevásárlókosár használata és az elektronikus fizetés nem is működhet.

Az elemző cookie információkat gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például: melyik oldalt látogatják a leggyakrabban, és mi a hibaüzenetek megjelenésének oka. Az ilyen típusú cookie-k célja, hogy megmutassák a weboldal tulajdonosának a weboldal működését és segítséget nyújtsanak annak javítása során. A cookie ezzel ahhoz is hozzájárul, hogy a látogatók kényelmesebben tudják használni a weboldalt.

A funkcionális cookie feladata, hogy megjegyezze a felhasználó különböző döntéseit: például a kívánt felhasználónevet, a pénznemet, az alkalmazni kívánt nyelvet vagy régiót. A felhasználónak így nem kell minden alkalommal újból beírnia az adatait és az általa előnyben részesített beállításokat. A funkcionális cookie ezzel hozzájárul, hogy a látogatók kényelmesebben tudják használni a weboldalt.

A reklámcélú cookie-t azért használják, hogy a hirdetéseket lehetőség szerint a weboldal használójához illesszék, így biztosítva, hogy ne mindig ugyanaz a reklám jelenjen meg a felületen. Ezen kívül segítségükkel a reklámkampányok eredményessége is vizsgálható. A hirdető hálózatok ezeket általában a weboldal kezelőjének jóváhagyásával helyezik el. Ezek a cookie-k regisztrálják, hogy a felhasználó ellátogat egy adott weboldalra.

Időtartam:

A munkamenet-cookie-kat (angolul: session cookie) az oldal a látogató számítógépére telepíti, és a cookie-k csak addig gyűjtenek adatokat, amíg a látogató valóban használja a weboldalt. Amint Ön a böngészőt bezárja, a cookie törlődik.

A tartós cookie-k (angolul: permanent cookie) egy meghatározott (hosszabb) ideig maradnak telepítve a felhasználó számítógépén.

Az adott oldaltól származó cookie (angolul: first party cookie) egy olyan cookie amelyik eleve a weboldal üzemeltetőjétől származik, ami ez esetben a DEGIRO. Ez akkor kerül az Ön számítógépére, amikor meglátogatja a www.degiro.nl-t vagy bármely DEGIRO aloldalt.

A harmadik féltől származó cookie (angolul: third party cookie) egy olyan típúsú cookie, amelyik a látogatott weboldalba beépített külső reklámcégtől származik.

Mi az adatgyűjtő jel?

Az adatgyűjtő jel egy egy pixel (1x1) méretű elektronikus kép, egy úgynevezett „színtelen GIF” a weboldal kódjában. Az adatgyűjtő jelek feladata tulajdonképpen megegyezik a cookie-kéval. Továbbá az adatgyűjtő jelekkel követik a felhasználókat az egyik oldalról a másikra, így optimalizálva a webhelyen belüli mozgást.

Mit tehetek, ha a(z egyes) cookie-kat ki szeretném zárni a számítógépemről?

A böngésző (például Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla vagy Chrome) beállításainál megadhatja, hogy elfogadja-e a cookie-kat, és ha igen, melyeket. Ezek a beállítások az egyes böngészők esetében más-más helyen találhatók. Böngészője Súgó funkcióján belül megtalálhatja ezek pontos helyét és az eljárás módját.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön (egyes) cookie-kat nem kíván elfogadni, akkor előfordulhat, hogy weboldalunk bizonyos funkcióit nem, vagy nem teljes mértékben tudja használni.

Ha nem szeretne reklám-cookie-kat fogadni, akkor böngészőjében állítsa be a „do not track” (Ne kövessen) funkciót.

Végül a www.youronlinechoices.eu honlapon beállíthatja, ha nem kíván cookie-kat fogadni hirdetőktől.

Mire használja a DEGIRO a begyűjtött adatokat?

Az Ön kifejezett engedélyével, vagy ha a DEGIRO ügyfelévé válik, akkor a DEGIRO nyilvántartásba veszi az általa Öntől lekért (személyi) adatokat. A DEGIRO ezen adatok nélkül nem folytathatja üzleti tevékenységét. A DEGIRO és vállalatcsoportjának tagjai az Ön adatait az Önnek nyújtott szolgáltatáshoz használják fel, valamint segítségükkel tájékoztatják Önt a DEGIRO és vállalatcsoportja tagjainak (új) termékeiről és szolgáltatásairól, illetve anonim statisztikai elemzésekhez használják fel őket, és egyúttal eleget tesznek velük a törvényben foglalt kötelezettségeiknek.

Minden, az ügyfél és a DEGIRO között folytatott telefonbeszélgetést rögzítenek. Az elmentett felvételek az alábbiak esetén alkalmazhatók:

 • bizonyítékként például értelmezéssel kapcsolatos nézeteltérések esetén, a telefonbeszélgetések tartalmára vonatkozóan;
 • (csalásra irányuló) vizsgálat és nyomozás;
 • a szolgáltatás minőségének értékelése;
 • tréning, coaching- és értékelés céljából.

Gondosság

A DEGIRO fontosnak tartja, hogy az Ön (személyes) adatainak feldolgozási módja megfeleljen az Ön adatai védelmére vonatkozó, érvényes előírásoknak. A DEGIRO minden tevékenysége során betartja a Személyes adatok védelméről szóló törvény és a Pénzügyi felügyeletről szóló törvény előírásait. Az Ön (személyes) adatai az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül a DEGIRO-n és vállalatcsoportjának tagjain kívül nem kerülnek harmadik fél birtokába, kivéve abban az esetben, ha a DEGIRO-nak törvényi kötelezettsége az adatok kiadása.

Külső Weboldalak

A DEGIRO és vállalatcsoportjának tagjai nem vállalnak felelősséget a más weboldalak által hozott adatvédelmi intézkedésekért, még akkor sem, ha azok hiperlinkeken keresztül, vagy más módon össze vannak kapcsolva a DEGIRO és vállalatcsoportjának tagjai weboldalaival.

Jogok Gyakorlása

Önnek jogában áll betekintést kérni nyilvántartott adataiba, és szükség szerint javítani azokat. Ehhez a weboldalon keresztül léphet kapcsolatba a DEGIRO-val.

E-mailben szívesen tájékoztatjuk Önt a DEGIRO és vállalatcsoportjának tagjai (új) termékeiről és szolgáltatásairól. Ha erre nincs szüksége, akkor ezt a ugyfelek@degiro.hu e-mail címen jelezheti.

Módosítások

A DEGIRO fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Ajánlatos ezért a jelen adatvédelmi nyilatkozatot rendszeres időközönként megtekinteni, amikor Ön a weboldalt meglátogatja. Ön úgy látja, hogy egyesek a jelen adatvédelmi nyilatkozattal ellentétesen cselekednek, vagy nem elégedett szolgáltatásaink egyes részeivel? Kérjük, jelezze nekünk. Panaszát a DEGIRO compliance officere (megfelelésért felelős tisztviselője) fogja kezelni.

Amennyiben a DEGIRO általi értékelést Ön nem találja kielégítőnek, akkor a Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) nevű holland pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszkezelő szervezethez fordulhat a 2509 AG Hága, Postbus 93257 címen. Weboldal: (www.kifid.nl).

A befektetés kockázattal jár. Elveszítheti befektetését/ annak egy részét. Azt tanácsoljuk, hogy csak tudásának és tapasztalatának megfelelő pénzügyi termékekbe fektessen be.

A befektetés kockázattal jár. Elveszítheti befektetését/ annak egy részét. Azt tanácsoljuk, hogy csak tudásának és tapasztalatának megfelelő pénzügyi termékekbe fektessen be.