Általános információk

A DEGIRO tiszteletben tartja és védi az Ön adatait. A weboldalra Ön névtelenül is ellátogathat. A DEGIRO számára érdektelenek a nevek és a weboldalra látogatók személyazonosságára vonatkozó egyéb adatok. Az Önre és az Ön számítógépére vonatkozó adatok kizárólag műszaki okokból kerülnek a DEGIRO nyilvántartásába az ügyfélregisztráció keretében, cookie-k vagy egyéb eszközök alkalmazásával.

Adatvédelmi nyilatkozat

A DEGIRO nagyon komolyan veszi személyes adatainak védelmét és biztonságát, adatvédelmi nyilatkozatunk bemutatja, hogy mely adatokat és miért gyűjtjük Öntől, hogyan biztosítjuk, hogy ezek az adatok biztonságban maradjanak és, hogy Önnek milyen jogai vannak személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Kik vagyunk?

A DEGIRO, mint Hollandiában regisztrált pénzügyi szervezet az általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection, GDPR) meghatározott adatkezelőnek minősül. Bármilyen általános kérdéssel kapcsolatban kérjünk lépjen velünk kapcsolatba az ugyfelek@degiro.hu. Emellett kapcsolatba léphet adatvédelmi biztosunkkal a privacy@degiro.hu e-mail címen.

A DEGIRO székhelye flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, Rembrandt Tower – 9. emelet, 1096 HA Amsterdam, Hollandia.

Mit értünk személyes adat alatt?

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Mint a DEGIRO ügyfele, Ön személyes adatokat szolgáltat nekünk, mint például a neve, telefonszáma, e-mail címe. Ide tartoznak az IP (Internet Protocol) címek, amelyek bizonyos körülmények között alkalmasak az Ön azonosítására.

Amennyiben jogi személyek kívánnak Ügyfeleinkké válni, cégünk továbbá adatot gyűjt olyan személyekről, akiknek érdekeltsége van az adott jogi személyben, mint vezető tisztségviselők, tényleges tulajdonosok, meghatalmazott képviselők stb.

Mit értünk adatkezelés alatt?

Ez egy tág jogi fogalom, mely magában foglalja a következőket a személyes adatokra vonatkozóan: a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Amikor DEGIRO bármilyen jellegű adatkezelést végez, azt a vonatkozó adatvédelmi szabályozásnak megfelelően teszi meg.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Lentebb különböző adatgyűjtési módokat találhat:

 • Mikor e-mail-en, a honlapon vagy a WebTrader-en keresztül, telefonon, írásban vagy más módon kapcsolatba lép velünk. Ide tartozik például a regisztráció során nyújtott információ, feliratkozás további információkról való tájékoztatásra, promócióba való belépés vagy kérdőív kitöltése.
 • Honlapjaink meglátogatása során automatikusan információt gyűjtünk Önről, az IP címét ideértve. Látogatásáról szintén információ kerül gyűjtésre, ide tartozik a kattintási története, egér mozgása, meglátogatott oldalak, keresései, illetve más honlap interakcióval kapcsolatos információk.
 • Lehetséges, hogy hitelminősítő intézetektől is információt fogunk kapni, az Ügyfélszerződésnek megfelelő módon.
 • Jogi személy Ügyfeleink esetében a nyilvánosságra tett információk a tényleges tulajdonost illetően.

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

A DEGIRO az alábbi indokok miatt gyűjti ezeket:

 • Azért, hogy eleget tegyen a jogszabályi és a szabályozó hatóság előírásainak;
 • Marketing tevékenység miatt;
 • Szerződéses kötelezettségei teljesítése végett.

A DEGIRO-nak, mint egy befektetési vállalkozásnak meg kell felelni olyan törvényeknek és szabályozásoknak, melyek megkövetelik a személyes adatok kezelését. Az egyik legfontosabb indok, hogy miért gyűjtjük a személyes adatokat az az ügyfél azonosítás. Illetve, további jogszabályi és hatósági előírásoknak is meg kell felelnünk, együtt kell működnünk bíróságokkal és felhatalmazott bűnüldöző szervekkel bűnmegelőzés és bűnüldözés céljából. Mindemellett, amikor valaki felveszi a DEGIRO-val a kapcsolatot, hogy kiegészítő információt kérjen vagy, hogy a DEGIRO Ügyfelévé váljon a DEGIRO-nak szükséges ez az információ, hogy kapcsolatba lépjen az Ügyféllel vagy potenciális Ügyféllel a kért információk elküldése vagy hírlevelek elküldése céljából.

A DEGIRO a személyes adatok kezelése során úgy jár el, hogy a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnie.

Mire használja a DEGIRO a személyes adatokat?

A DEGIRO többek között az alábbi célokra használja Ügyfelei személyes adatait:

Ügyféllé válás

Törvényileg előírt, hogy elvégezzük az ügyfeleink személyi azonosítását. Enélkül nem lehetne elérhető a szolgáltatásunk. Az Ön személyes adatával például:

 • Kapcsolatba léphetünk Önnel.
 • Elvégezhetjük az ide vonatkozó ellenőrzéseket, hogy megállapíthassuk, hogy a DEGIRO Ügyfelévé válhat-e.
 • Az ügyféllé válás, illetve a profil változtatás elfogadásához.
 • Az adatok megfelelő adminisztrálásához, illetve az adatok megváltoztatásához.
 • A profillal/ profiljaival kapcsolatos kockázatkezelési profiljához, amely a belső ügyfél elfogadási politikánkon alapszik.

Kockázatcsökkentés

Cégünk csakúgy, mint más pénzügyi intézmények, részt vállal a pénzügyi szektor stabilitásának és biztonságának megőrzésében. A DEGIRO továbbá felelős Ön és a többi Ügyfél felé is. Ennek fényében használjuk az Ön személyes adatait kockázatok csökkentésére is.

Előfordulhat például:

 • A DEGIRO számláján amennyiben átlépi a megengedett limitet cégünk kapcsolatba lép Önnel, hogy azt Ön korrigálhassa és a számlája ismét a megengedett limiten belül legyen.

Mi a következőket is megtesszük az Ön védelmében:

 • Tároljuk az Ön IP címét, amikor meglátogatja weboldalunkat. Erre például egy esetleges vita esetén lehet szükség, hogy kiderítsük, ki fért hozzá a számlájához vagy felhasználhatjuk ezt a cég biztonságának megőrzéséhez, például, hogy megelőző lépéseket tehessünk egy DDoS támadással szemben.
 • Magas szintű biztonsági rendszer fenntartása és erőforrásokat fordítunk ennek folyamatos fejlesztésére, hogy megvédjük Önt és magunkat is bűncselekmények ellen.
 • Belső minőség-ellenőrzéseket végzünk, hogy feltárjuk a lehetséges problémákat és kockázatokat. Továbbá vizsgálatokat folytatunk, hogy cégünk a szabályozásoknak megfelelően működik-e.
 • Elvégezzük a vonatkozó szabályozások által megkövetelt jelentéstételeket.
 • Biztosítjuk, hogy a DEGIRO egy erős cég maradjon (kockázat kezelés).

Jogi kötelezettségek teljesítése

A DEGIRO –nak, mint egy pénzügyi cégnek sokféle jogi kötelezettsége van.

 • Ügyfelek azonosítása: ellenőrizzük, hogy Ön kicsoda és megbizonyosodjuk arról, hogy megfelelő tudással rendelkezünk, hogy szolgáltatásainkat kínáljuk.
 • Adatszolgáltatás meghatározott intézmények felé, amelyek meghatalmazottak ilyen irányú adatgyűjtésre, például adóhatóságok, pénzügyi felügyeleti hatóságok, vagy ha jogilag kötelezettek vagyunk adatot szolgáltatni, mint például bűnügyi nyomozás alkalmával.
 • Cégünknek továbbá kötelezettsége van a pénzmosás elleni jogszabályoknak megfelelni.

Marketing tevékenységek

A DEGIRO fontosnak tartja, hogy naprakész információkkal lássuk el Önt, ezért a DEGIRO például e-maileket, hírleveleket vagy a WebTrader és a mobil applikáció újabb verzióiról ajánlatokat küld.

 • Cégünk például gyűjthet adatokat a DEGIRO weboldalán belüli keresési szokásokról, hogy elérje, hogy a Gyakran Ismételt Kérdések rész aktuális legyen és választ tudjon adni az ügyfelek kérdéseire. Ezek a gyűjtött adatok anonim adatok, így nem megállapítható melyik ügyféltől származik a kérdés.
 • Anonim adatokat használunk annak érdekében is, hogy vizsgáljuk a marketing kampányaink sikerességét is.

Amennyiben nem szeretné megkapni valamelyik általunk küldött kommunikációt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal, vagy iratkozzon le hírlevelünkről a kapott e-mailben.

Fejlesztés és innováció

A személyes adatokat cégünk továbbá elemző kutatásokhoz használhatja, ez lehetőséget teremt számunkra, hogy egyre jobb megoldásokat találjunk és biztosítsuk a folyamatos innovációt.

Amikor a DEGIRO ezeket az elemzéseket futtatja, egyrészt a lehető legkevesebb adatot kezeljük, illetve ezek az adatok anonimizáltak vagy pszeudonimizáltak.

Google Analytics

A DEGIRO honlapjának könnyű használata és kampányaink sikerességének felmérése érdekében a DEGIRO a Google Analytics szolgáltatást használja. A DEGIRO szerződést kötött e szolgáltatás igénybevételére biztosítja, hogy az adatok a lehetőségekhez mérten anonimizáltak, ideértve az IP cím egy részének elrejtését.

Kitől van személyes adatunk?

Cégünknek bárkitől lehet adata, aki kapcsolatba lépett vele. Amennyiben kiegészítő információt igényel az információ kérés során szolgáltatott információ tárolásra fog kerülni.

Jogilag cégünk kötelezett minden ügyfeléről személyes adatokat tárolni. Ezeket az információkat a DEGIRO az Ügyfél regisztráció során, illetve ha szükséges- eseti adatkérés során gyűjti. Bizonyos esetekben szükséges lehet harmadik felek használata az információ verifikálása vagy gyűjtése miatt.

Milyen személyes adatot gyűjtünk?

Adatot a személyről

Ez magában foglalja a nevet, címet, telefonszámot és email címet. Jogi személyek esetén a cégre vagy alapítványra vonatkozó adatokat is gyűjtünk. Kiskorúak vagy közös fiókok esetén a másodlagos számlatulajdonosról szintén gyűjtünk információkat.

Továbbá cégünk bekéri legalább egy személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél) másolatát és más azonosítót is, például adóazonosító szám vagy más releváns azonosítók.

Számlatörténet

Ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatain kívül számlatörténetét és megbízási listáját cégünk tárolja.

Kapcsolattartási történet

Cégünk tárolja azon adatokat, amikor valaki kapcsolatba lépett velünk. Ez tartalmazza mind a telefon, mind az e-mailen keresztüli vagy más egyéb módon végrehajtott kommunikációt.

Weboldal látogatások és applikáció használat

Amennyiben meglátogatja weboldalunkat, tároljuk az IP címet, amiről a látogatást végrehajtották. Amennyiben az IP címét használjuk, például Google Analitycs keretében, ezt anonim módon teszi a DEGIRO.

Külső adat szolgáltatók

Alkalmanként a DEGIRO külső adatszolgáltatókkal dolgozik, mint például kereskedelmi kamarák vagy hitelkeret ellenőrzése során.

Amikor a DEGIRO hitelkeret ellenőrzést (BKR) hajt végre, azt a legnagyobb titoktartási keretek között végzi. Minden személynek, akinek hozzáférése van ehhez az információhoz, csak akkor dolgozik vele, amikor szükséges. Akkor is csak úgy dolgozik az adattal, ahogy az adott adatvédelmi szabályozások megkövetelik. Amennyiben kérdése van a BKR ellenőrzésekkel kapcsolatban kérjük forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

Különleges (szenzitív) személyes adatok

Különleges személyes adatok olyanokat tartalmaznak, mint adóazonosító, bűnügyi előélet, biometrikus adatok, politikai nézetek, nemi és etnikai hovatartozás. A szenzitív adatok feldolgozására szigorúbb szabályozások vonatkoznak.

A DEGIRO-nál sosem használunk adatokat, melyek a személy/ek egészségével, vallási, politikai és filozófiai nézeteivel, nemi és etnikai hovatartozással kapcsolatosak.

Jogi szabályozások miatt, cégünk köteles a személyazonosítást elvégezni, melyhez az adóazonosítóra szükség van.

Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?

Általánosságban nem osztjuk meg információit semmilyen harmadik féllel. A cégcsoporton belül, melynek a DEGIRO tagja az adatok megosztása megtörténhet. A cégcsoport minden tagja ugyanazon szigorú adatvédelmi politikának kell megfelelnie. Továbbá a rendőrség, bíróság, felügyeleti szervek és az adóhatóság kérvényezhet ilyen nemű adatokat a törvények keretein belül. Ilyen esetekben cégünk megbizonyosodik róla, hogy ez törvényes és arányos-e.

Harmadik szolgáltató fél

Amennyiben harmadik szolgáltató féllel dolgozik a DEGIRO, mi törekszünk arra, hogy informáljuk ügyfeleinket erről, illetve limitáljuk az adatszolgáltatást szigorúan csak az adott megbízás elvégzéséhez szükséges adatokra.

Morgan Stanley Liquidity Fund-ok használata esetén megeshet, hogy szükséges, hogy információt bocsássunk rendelkezésre Önről. Ilyen esetben ez az információ a megfelelő biztosítékokkal kerül szolgáltatásra.

Ön kérésére más cégekkel

Bizonyos esetekben az Ön kifejezett kérésére bocsátunk információt rendelkezésre más cégek részére. A kérést követően kifejezetten körülírjuk a meghatározott információt.

Kormányzati szervek és hatóságok

Holland befektetési cégként, bizonyos esetekben megkeresést kaphatunk Ügyfeleink adataival kapcsolatban. Jogszabályban meghatározott kötelezettségünk, hogy megosszuk a hatóságokkal a kért információt. Továbbá jogi kötelezettségünk információ megosztása kormányzati szervekkel és illetékes igazságügyi hatóságokkal. Az adatvédelmi rendelet, amely a DEGIRO-ra vonatkozik, ezen szervekre is érvényes.

A DEGIRO, minősített közvetítői minőségében módjában áll közvetlenül információt cserélni az ’Internal Revenue Service’-el nem egyesült Államokbeli személy státusza meghatározásának céljából és, ha elérhető kedvezményes adómérték igénylése végett.

DEGIRO will in specific circumstances also share information with relevant tax authorities.

Meddig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ügyféllé válástól fiókjának megszüntetéséig értelemszerűen szükséges megőriznünk az Ön személyes adatait jogos üzleti érdekek miatt. Ezt követően kötelezettek vagyunk megőrizni az Ön személyes adatait további 5 évig jogi kötelezettségeink teljesítése, mint pénzügyi bűncselekmények elleni fellépés, vitarendezés vagy jogi védelem felépítése érdekében.

Hogyan garantáljuk az Ön személyes adatainak biztonságát?

Biztonság

Sok időt és erőforrást fektetünk abba, hogy biztosítsuk, hogy rendszereink és személyes adataink számára megfelelő biztonsági intézkedések legyenek érvényben. Amennyiben mégis illetéktelen hozzáférés történne a rendszerünkhöz, ezt mi jelezzük az illetékes szerveknek, illetve tudatjuk az ügyfeleinkkel is.

Megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával van biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Megfelelő korlátozások vannak érvényben, hogy csak azon alkalmazottak juthassanak hozzá az adatokhoz, akiknek munkájához ez szükséges. Ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy bármely új adatkezelés jogos és a megfelel a jogszabályi előírásoknak adatvédelmi hatásvizsgálatot végzünk és felügyeljük a külső adatkezelők tevékenységét.

Titoktartás

Minden munkavállalónk aláírt egy titoktartási szerződést, illetve beleegyezését adta, hogy a magatartási kódexben és a pénzügyi szektorban megszokott bankesküben leírtak szerint jár el. Továbbá, csak bizonyos illetékes személyeknek van hozzáférése a személyes adatokhoz és kezelheti azokat.

Felügyelet

 • A DEGIRO-t adatvédelem terén a Holland Adatvédelmi Hatóság (Autoriteit Persoonsgegevens) felügyeli, hogy meggyőzödjön, hogy eleget teszünk a holland adatvédelmi törvény előírásainak (amely a GDPR-ból származik).
 • flatex DEGIRO Bank Hollandiai Fióktelep a flatexDEGIRO Bank AG hollandiai fióktelepe ami a DEGIRO neven fut. A flatexDEGIRO Bank AG-t elsősorban a német pénzügyi szabályozó felügyeli (BaFin), de a Holland Nemzeti Banknál (DNB) valamit a Holland Pénzpiaci Felügyelet (AFM) alatt is be van jegyzve.

Automatizált döntéshozatal során felhasználásra kerülnek-e személyes adataim?

Bizonyos esetekben például mikor automatikusan megváltoztatja a profilját Basic-ről Active-ra, Trader-re vagy Day Trader-re, mikor automatikusan összevetésre kerülnek fiókja információi a Bureau Krediet Registratie információival. Ha bármilyen probléma felmerülne ezzel kapcsolatban például a ’Debit Money’ szolgáltatásunk elérhetővé tételével az Ön számára Ügyfélszolgálatunk erről, és, hogy mi a következő lépés tájékoztatni fogja.

Az Ön jogai

 1. Hozzáférés joga:

  joga van ahhoz, hogy valamennyi DEGIRO által Önről tartott adathoz hozzáférjen. Erről az információról módunkban áll másolatot biztosítani Önnek, ehhez kérjük lépjen kapcsolatba a DEGIRO Ügyfélszolgálatával. Az információnyújtásra a megfelelő biztonsági intézkedések megtétele után van lehetőség.

 2. Helyesbítéshez való jog:

  ha úgy találja, hogy rendszerünkben valamely Önről található adat helytelen vagy hatálytalan, kérjük lépjen kapcsolatban Ügyfélszolgálatunkkal ennek javítása érdekében.

 3. Panasztétel:

  ha adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt szeretne tenni, kérjük lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal vagy adatvédelmi biztosunkkal a privacy@degiro.hu e-mail címen.

 4. Autoriteit Persoonsgegevens:

  A GDPR-nak megfelelően joga van kapcsolatba lépnie adatkezelésünkkel kapcsolatban a ’Autoriteit Persoonsgegevens’-val.

A GDPR értelmében további jogokkal:

 1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

  bizonyos esetekben lehetséges, hogy általunk tárolt személyes adatainak egy része/ egésze törlésre kerüljön.

 2. Adatkezelés korlátozásához való jog:

  igényelheti a DEGIRO-tól személyes adatai kezelésének korlátozását.

 3. Az adathordozhatósághoz való jog:

  lehetséges, hogy az Ön által nyújtott adat harmadik fél részére továbbításra kerüljön.

 4. A tiltakozáshoz való jog:

  joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése miatt, jogos érdek alapján.

 5. Személyes adathasználat marketing célokra való használatának abbahagyásának kérése:

  kérheti, személyes adatai kezelésének abbahagyását direkt-marketing célokra. Ez lehetséges a ’leiratkozás’ gombbal marketing e-mailekben vagy az Ügyfélszolgálattal való kapcsolatba vétellel. Kérem, vegye figyelembe, hogy bizonyos esetekben kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt így ezen kommunikációkról nincs lehetősége leiratkozni, amíg Ön az Ügyfelünk, ilyenek például az Ügyfélszerződés változásai.

Továbbá, adatkezeléshez szükséges beleegyezés esetén, bármikor jogában áll visszavonni azt.

A fenti kérelmeket a DEGIRO fel fogja dolgozni és ésszerű időn belül megválaszolásra fog kerülni kérelme. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes kérelmeket nem tudunk teljesíteni, például amikor a DEGIRO ezzel jogszabályból eredő kötelezettségét szegné meg, joggyakorlását vagy jogvédelmét akadályozná.

Nézetünk az adatvédelemről

A DEGIRO-nál az ügyfeleink bizalma cégünkben alapvető fontosságú. Ezt szem előtt tartva, mi igyekszünk mindent megtenni, hogy az ügyfeleink bizalma a személyes adatfeldolgozása terén is megrendíthetetlen maradjon. Nagy gondosságot fordítunk arra, hogy adatai biztonságban maradjanak és jogszerűen legyenek kezelve.

Adatainak kezelése során, létfontosságú számunkra e szabályok betartása. Amikor lehetséges, anonimizáljuk személyes adatait, és mikor ez nem lehetséges, csak akkor használjuk személyes adatait, ha ez szükséges. A fejlesztések során személyes adatai kezelésével kapcsolatban a ’beépített adatvédelem’ koncepcióját (privacy by design) alapul véve járunk el.

Az adatvédelmi nyilatkozatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk és mivel a vonatkozó törvények és jogszabályok folyamatosan változnak, módosítjuk azt, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályoknak

Kérdések az adatvédelmi nyilatkozat kapcsán

Ha bármilyen további kérdése van adatvédelemmel vagy személyes adatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a DEGIRO Ügyfélszolgálatával, akik szívesen állnak rendelkezésére.

Amennyiben panaszt szeretne tenni a személyes adatok kezelését illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi biztosunkkal a privacy@degiro.hu e-mail címen keresztül. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezen az e-mail címen angolul és hollandul tudnak kérdésére válaszolni. Az adatvédelmi biztos meg fogja vizsgálni panaszát és megoldást javasol ezt illetően.

Amennyiben még mindig úgy érzi, hogy az adatát cégünk nem kezelte a jogi előírásoknak megfelelően, felveheti a kapcsolatot az Autoriteit Persoonsgegevens-el és panaszt tehet náluk.

Mire használja a DEGIRO a begyűjtött adatokat?

Az Ön kifejezett engedélyével, vagy ha a DEGIRO ügyfelévé válik, akkor a DEGIRO nyilvántartásba veszi az általa Öntől lekért (személyi) adatokat. A DEGIRO ezen adatok nélkül nem folytathatja üzleti tevékenységét. A DEGIRO és vállalatcsoportjának tagjai az Ön adatait az Önnek nyújtott szolgáltatáshoz használják fel, valamint segítségükkel tájékoztatják Önt a DEGIRO és vállalatcsoportja tagjainak (új) termékeiről és szolgáltatásairól, illetve anonim statisztikai elemzésekhez használják fel őket, és egyúttal eleget tesznek velük a törvényben foglalt kötelezettségeiknek.

Minden, az ügyfél és a DEGIRO között folytatott telefonbeszélgetést rögzítenek. Az elmentett felvételek az alábbiak esetén alkalmazhatók:

 • bizonyítékként például értelmezéssel kapcsolatos nézeteltérések esetén, a telefonbeszélgetések tartalmára vonatkozóan;
 • (csalásra irányuló) vizsgálat és nyomozás;
 • a szolgáltatás minőségének értékelése;
 • tréning, coaching- és értékelés céljából.

Gondosság

A DEGIRO fontosnak tartja, hogy az Ön (személyes) adatainak feldolgozási módja megfeleljen az Ön adatai védelmére vonatkozó, érvényes előírásoknak. A DEGIRO minden tevékenysége során betartja a Személyes adatok védelméről szóló törvény és a Pénzügyi felügyeletről szóló törvény előírásait. Az Ön (személyes) adatai az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül a DEGIRO-n és vállalatcsoportjának tagjain kívül nem kerülnek harmadik fél birtokába, kivéve abban az esetben, ha a DEGIRO-nak törvényi kötelezettsége az adatok kiadása.

Külső Weboldalak

A DEGIRO és vállalatcsoportjának tagjai nem vállalnak felelősséget a más weboldalak által hozott adatvédelmi intézkedésekért, még akkor sem, ha azok hiperlinkeken keresztül, vagy más módon össze vannak kapcsolva a DEGIRO és vállalatcsoportjának tagjai weboldalaival.

Jogok Gyakorlása

Önnek jogában áll betekintést kérni nyilvántartott adataiba, és szükség szerint javítani azokat. Ehhez a weboldalon keresztül léphet kapcsolatba a DEGIRO-val.

E-mailben szívesen tájékoztatjuk Önt a DEGIRO és vállalatcsoportjának tagjai (új) termékeiről és szolgáltatásairól. Ha erre nincs szüksége, akkor ezt a ugyfelek@degiro.hu e-mail címen jelezheti.

Módosítások

A DEGIRO fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Ajánlatos ezért a jelen adatvédelmi nyilatkozatot rendszeres időközönként megtekinteni, amikor Ön a weboldalt meglátogatja. Ön úgy látja, hogy egyesek a jelen adatvédelmi nyilatkozattal ellentétesen cselekednek, vagy nem elégedett szolgáltatásaink egyes részeivel? Kérjük, jelezze nekünk. Panaszát a DEGIRO compliance officere (megfelelésért felelős tisztviselője) fogja kezelni.

Amennyiben a DEGIRO általi értékelést Ön nem találja kielégítőnek, akkor a Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) nevű holland pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszkezelő szervezethez fordulhat a 2509 AG Hága, Postbus 93257 címen. Weboldal: (www.kifid.nl).

Cookies

A befektetés kockázattal jár. Elveszítheti befektetését/ annak egy részét. Azt tanácsoljuk, hogy csak tudásának és tapasztalatának megfelelő pénzügyi termékekbe fektessen be.

A befektetés kockázattal jár. Elveszítheti befektetését/ annak egy részét. Azt tanácsoljuk, hogy csak tudásának és tapasztalatának megfelelő pénzügyi termékekbe fektessen be.

Logo

Dear investor,

We are re-evaluating our strategy regarding our services in the Hungarian market. For now, we have decided to stop on-boarding new clients. Our apologies for the inconvenience.

Kind regards,

DEGIRO

icon_close